Publicaties

Een volledig overzicht van alle publicaties:

 • Artikel: “Geestelijke gezondheidszorg in Nederland”. Turks maanblad Marmara. Oktober 1988.
 • Map: Boedjarath, I., M. Can, K. Dekker, L. de Jong.(1990). Cursus Psychosomatiek. Programma van de GVO-bijscholingscursus, “Psychosomatische klachten” t.b.v. de kadervrouwengezondheidsvoorlichting, GG&GD, afdeling GVO,  Den Haag. Juli.
 • Stencil:” Leertheorie in relatie tot migranten problematiek. Een literatuur studie over typerende psychopathologie en behandelingsvormen”. Erasmus Universiteit. R’dam, 1991.
 • Artikel: “Migrant en migratie. Een sociaal- psychologische visie”. Turkse krant Milliyet, 13 Oktober 1993.
 • Artikel: “Voor een Riagg hoef je niet gek te zijn”. Tijdschrift Eenheid van Spior(Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond). Februari 1994.
 • Artikel: “Psychische gezondheid binnen het gezin”. In informatie blad van Amsterdamse vereniging van Turkse Leraren, Maart 1994.
 • Artikel: “Integratie model maakt hulpverlener all round”. Riagg report. Augustus 1994, Rotterdam.
 • Artikel: “De Riagg en de tovenaar”. In Migranten informatief, November 1994, Rotterdam.
 • Artikel: “Riagg of winti?”  Tijdschrift Psychologie, Mei 1995.
 • Artikel: “Studiedag allochtonen zeer geslaagd”. Riagg report, Juni 1995, Rotterdam.
 • Boekje: Psychosociale ontwikkeling van allochtone kinderen(Turks), geïllustreerd. Uitgave: Islamitische basis school El Ghazali, Rotterdam 1995.
 • Boekje: Psychofarmaca, de toepassing van medicijnen in de psychiatrie. Vertaling van W.A. Nolen in het Turks door Y. Guzelcan en M. Can. 1995. Lundbeck B.V. Amsterdam.
 • Artikel: “Geen confectie zorg maar zorg op maat. Geestelijke hulpverlening aan allochtonen”. Kwartaalnieuws, November 1995, Tilburg.
 • Stencil: Can, M. J.T. Thung, G. Amzand, S. Schouten en P. van der Dungen(1995). “Gedragstherapeutische  protocol voor behandeling van allochtone cliënten met psychosomatische klachten”. Riagg Zuid, Rotterdam.
 • Boek: Murat Can & Hatice Can-Engin(1995). Siyah Lale, Gocun otuzuncu yilinda Hollanda da Turkler, Yon Maatbasi, Istanbul.
 • Artikel:” Moslims, psychiatrie en traditionele geneeswijzen”. Karavan, Januari 1996.
 • Artikel:” Huwelijks en relatieproblematiek  en Import huwelijken bij allochtonen”. Dolunay, Landelijke Turkse tijdschrift, Maart 1997.
 • Artikel:” De kameleon en de egel, psychotherapie met (de eerste generatie) allochtonen”. In: Symposiumverslag culturen binnen psychiatriemuren. Deel V, April 1997, APZ- Endegeest.
 • Boek: M. Can & H. Can-Engin(1997). De zwarte Tulp. De positie van Turken in Nederland. Uitgeverij Jan van Arkel.
 • Boek: Sociale Kaart allochtonen in Noord Brabant(1997). Drukkerij Switsj. Tilburg.
 • Artikel:” Psychotherapeutische methodiek”. In: Handboek Interculturele zorg. Red: J.E. de Neef e.a. Elsevier/ De Tijdstroom, Maarsen 1996. Aanvulling 8, Augustus 1998.
 • Artikel: “Psychische klachten en psychische gezondheid”.(Turks). In: Birlik. Maart 1999. Blad van Stichting Turkse gemeenschap Tilburg.
 • Folder: Omgaan met trauma(in het Turks) t.b.v. Turkse mensen die te maken hebben met de aardbevingen in Turkije op 17 Augustus 1999 en daarna. Als uitgave van Landelijke Meldpunt Slachtoffers van Aardbeving in Turkije.
 • Boek: Leren omgaan met je depressie. Een doe-het-zelfmethode voor je psychische welzijn in drie stappen. Uitgeverij: A.W. Bruna. Maart 2000.
 • Boekje: Checklist interculturalisatie. 18 Mei 2000. GGZ Midden Brabant, Tilburg.
 • Artikel: “GGZ streeft naar een interculturele hulpverlening”.  In:  Univers, weekblad van KUB, 18 Mei 2000.
 • Artikel: ‘Overal ongelukkig” allochtonen in therapie. In: De Psycholoog. December 2000.
 • Artikel:” Integratie in deeltijd? Deeltijdbehandelingen t.b.v. allochtonen; een kwestie van wikken en wegen of gissen en missen?”. In: Nieuwsbrief van de VMPD. Deeltijd en integratie. Deel 2. ‘s- Hertogenbosch. December 2000.
 • Artikel: “Depressie en wat kan je zelf doen”. Over depressie en mijn boek over depressie. In: Ilke, landelijk Turkse krant. December 2000.
 • Artikel: M. Can & C. Bakker.(2000) . “Een beetje anders”, zindelijkheidstraining t.b.v. allochtone kinderen. In: Over de grens. Psychische hulpverlening aan allochtonen. Red: J.v.d. Bogaard & M. Can. Dutch University Press. Tilburg.
 • Artikel: M. Can.(2000). ‘Interculturalisatie van de GGZ’. In: Over de grens. Psychische hulpverlening aan allochtonen. Red: J.v.d. Bogaard & M. Can. Dutch University Press. Tilburg.
 • Ingezonden brief: “Wees terughoudend met traditionele genezers”. Psy. 19 April 2001.
 • Artikel:”Plaats van discipline, flexibiliteit en liefde in de opvoeding van kinderen”. (Turks). In: Birlik. Turkstalige blad in Midden Brabant. September 2001.
 • Bericht: “Lichte dagen, donkere dagen. Depressie cursus voor Turken en Marokkanen”. In pre-post. Nieuws over preventie van ZON MW. Jaargang 3. November 2001.
 • Artikel: “Allochtone jeugd: de oorzaak van of de oplossing voor de problematiek van allochtonen?”.  In: Tijdschrift Kinder en Jeugd psychotherapie. Nummer 3. Jrg. 28. November 2001. (pp. 45-59).
 • Artikel: “Een ander soort aardbeving; relatie problematiek?”. In: Boek van Milli Gorus(in het Turks). Red: M. Kurt. Amsterdam. December 2001.
 • Artikel: “Psychosociale en opvoedingsproblemen van allochtone kinderen”. In: Boek van Milli Gorus(in het Turks). Red: M. Kurt. Amsterdam. December 2001.
 • Artikel: “Geluk(t)”. In : Culturen binnen Psychiatriemuren. Geestelijke gezondheidszorg in een multiculturele samenleving. Red: E.v. Meekeren, A. Limburg-Okken& R. May. Boom. Amsterdam. 2002.
 • Boek: Word wakker, wees wakker en maak de ander ook wakker. Een methode voor preventie van verslaving bij Turken. Palet. Eindhoven. Februari 2002.
 • Boek: Achter gesloten deuren. Achtergronden, analyse en behandelingsmogelijkheden van Turkse verslaafden in de Nederlandse samenleving. Palet. Eindhoven. Februari 2002. 
 • Verslag over Symposium Culturen binnen Psychiatrie Muren. “En nu naar buiten”. C. Smits & M. Can. MGv. Mei 2002.
 • Artikel: “Heb je wel eens een niet-depressieve migrant gezien?”. In: Behandeling van depressie; sekse – en etnischspecifiek bekeken. Verslag symposium. Transact. 9 Oktober 2002.
 • Artikel:C. Smits, I. Voordouw en M. Can. ” Depressieve klachten bij Turken en Marokkanen; onderzoek en praktijk” In: Behandeling van depressie; sekse – en etnischspecifiek bekeken. Verslag symposium. Transact. 9 Oktober 2002.
 • Boek: H. Can-Engin, M. Can(2003). De Zwarte Tulp, Op de 40e migratie jaar positie van Turken in Nederland(Turks). Drukkerij Dizayn. Rotterdam.
 • Artikel:” Een beetje anders; zindelijkheidstraining voor allochtone kinderen”. Tijdschrift Kinder en jeugd psychotherapie. Jaargang 30, nummer 1. 2003.
 • Informatie boekje: Depressieve klachten (in het Turks). GGZ Nederland. April 2003.
 • Informatie boekje: Angst klachten (in het Turks). GGZ Nederland. April 2003.
 • Informatie boekje: Psychosomatische klachten(in het Turks). GGZ Nederland. April 2003.
 • Informatie boekje: Psychotische klachten(in het Turks). GGZ Nederland.  April 2003.
 • Informatie boekje: Eetstoornissen(in het Turks). GGZ Nederland. April 2003.
 • Informatie boekje: Persoonlijkheidsproblematiek(in het Turks). GGZ Nederland. April 2003.
 • Informatie boekje: Verslavingsproblematiek(in het Turks). GGZ Nederland. April 2003.
 • Informatie boekje: Relatie –en Seksuele problemen(in het Turks). GGZ Nederland. April 2003.
 • Artikel:”Interculturalisatie van ARBO”. In: ARBO-zorg voor allochtone werknemers.Onderzoek naar de toerusting van de Nederlandse ARBO-infrastructuur voor de multi-etnische samenleving. Mins. Van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Werkdocument: 235. IVA/FORUM. Juni 2003.
 • Boek: Can, M. en I. Voordouw(2003). Lichte dagen, donkere dagen. Cursus ‘Beter leren omgaan met de depressieve klachten’.  Trimbos Instituut.
 • Artikel:” Zorg programma’s voor oudere allochtonen in opbouw”. In Verslag conferentie 14 januari 2003 Kansen voor interculturalisatie van de GGZ voor oudere allochtonen. Actieplan Interculturalisatie GGZ Nederland. Augustus 2003.
 • Artikel:”Transmuralisatie in multicultureel perspectief: Een kans die zich voordoet!”. In: Perspectief, een uitgave van GGZ Midden Brabant. Symposium Transmuralisering. Augustus 2003.
 • Artikel: “Groepstherapie een geschenk uit de hemel, maar voor wie?” In: Nieuwsbrief van de VMPD(Vereniging van medewerkers in voorzieningen voor psychiatrische dagbehandeling). Nr. 57, september 2003.
 • Artikel:”Geweld in het gezien”. (Turks). Maandblad Dogus. 7 November 2003.
 • Boek recensie: Cultuur, classificatie en diagnose. Mgv. December 2003.
 • Artikel: ‘Allochtonen” In: De Stem. 27 Januari 2004.
 • Boek: M.Can & B. Uzer. Als inkt in water, laagdrempelige psycho-educatie voor Turken en Marokkanen. Mikado- GGZ Nederland. Februari 2004.
 • Artikel: Een uitstralende mogelijkheid; lichte dagen donkere dagen. In: Symposium verslag Culturen zonder muren. Samen werken op onbekend terrein. Red; H. Rohlof, A. Sbiti & A. Snijdewind. Heiloo. 11/3-2004.
 • Artikel: De gezondheidssituatie van Turken in Nederland. In: De positie van Turken in Nederland, Veertig jaar migratie. Samenstelling en redactie: H. Can- Engin. Inspraakorgaan Turken in Nederland. April 2004.
 • Voorwoord: voor het boek: Een andere invalshoek, het intercultureel spreekuur bij de GGZ Groep Europoort van dr. Cor Hoffer. Juni 2004.
 • Artikel: Thuiszorg: zorg voor allochtonen of zorg van allochtonen. In het verslag van het Thuiszorg congres. 30 September 2004 te Zwolle.
 • Artikel: Depressieve klachten. Ekin, Turkstalige tijdschrift in Nederland. September 2005.
 • Artikel: Probleem oplossen bij de depressie. Ekin, Turkstalige tijdschrift in Nederland. Oktober 2005.
 • Artikel: Lichamelijke en neurotische klachten I. Ekin, Turkstalige tijdschrift in Nederland. November 2005.
 • Artikel: Culturele verschillen en vooroordelen in de hulpverlening.In: Van Analyse tot Zorginnovatie. Jaargang 8, uitgave 2. GGZ Oost Brabant. November 2005
 • Artikel: Lichamelijke en neurotische klachten II. Ekin, Turkstalige tijdschrift in Nederland. December 2005.
 • Boek: M. Can & J. Nijs. Het leren omgaan met je relatie. Mension. Januari 2006.
 • Artikel: Partner relatie problemen I. Ekin, Turkstalige tijdschrift in Nederland. Januari 2006.
 • Artikel: Partner relatie problemen II. Ekin, Turkstalige tijdschrift in Nederland. Februari 2006.
 • Artikel: Angstklachten I. Ekin, Turkstalige tijdschrift in Nederland. Maart 2006.
 • Artikel: Angstklachten II. Ekin, Turkstalige tijdschrift in Nederland. April 2006.
 • Artikel: Angstklachten III. Ekin, Turkstalige tijdschrift in Nederland. Mei 2006.
 • Artikel: Verslavingsproblematiek I. Ekin. Turkstalige tijdschrift in Nederland. Oktober 2006.
 • Voorwoord: Boek Nieuwe initiatieven in de transculturele psychiatrie. 12/10-2006. 
 • Artikel: Het transculturele intake protocol(mede auteur). In het boek: Nieuwe initiatieven in de transculturele psychiatrie. Mension. Oktober 2006. 
 • Artikel: Verslavingsproblematiek II. Ekin. Turkstalige tijdschrift in Nederland. November 2006.
 • Artikel: psychotische stoornissen. Ekin. Turkstalige tijdschrift in Nederland. Januari 2007. 
 • Artikel: Eetstoornissen I. Ekin. Turkstalige tijdschrift in Nederland. Februari 2007. 
 • Artikel: Eetstoornissen II. Ekin. Turkstalige tijdschrift in Nederland. Maart 2007.
 • Artikel: Persoonlijkheidsstoornissen. Turkstalige tijdschrift in Nederland. Mei 2007.
 • Artikel: Lichte dagen, donkere dagen, depresie cursus voor migranten. In: Perspectief. Een uitgave van GGZ Midden Brabant. Tilburg. April 2007.
 • Artikel: Migreren; positieve en negatieve invloeden. In: Perspectief. Een uitgave van GGZ Midden Brabant. Tilburg. April 2007.
 • Boekje: Opvoedingsondersteuning aan Turkse ouders met pubers. Tilburg. April 2007. 
 • Artikel: Verslaving. Dogus Turkstalig krant. 01-05 mei 2008.
 • Artikel: Arbeidsproblematiek bij allochtonen: Boobytrap of Christmas cracker? In:  Congres verslag Gezondheidsmanagement Bedrijf in Beweging, gezondheidsmanagement- diversiteit- economische situatie. Inzichten vanuit praktijk, wetenschap en beleid. 12 maart 2009. Amersfoort.
 • Artikel: Can, M. & Rijnders, P. (2010).Kortdurende Interventies bij Allochtonen binnen de GGZ: van probleem naar oplossing. In: Kortdurende psychologische interventies voor de eerste lijn. Red.: Paul Rijnders & Els Heene. Uitgeverij Boom. 
 • Artikel: Vakantie psychologie, niet met maar ook niet zonder. In Yol Kilavuzu 2010 (Leidraad voor de Turken die met auto naar Turkije gaan). Turks Cultureel Centrum Utrecht. 
 • Artikel: Vakantie psychologie, niet met maar ook niet zonder. In Post Baden- Wurttemberg Duitsland. Juli 2011. 
 • Artikel: Vakantie psychologie, niet met maar ook niet zonder. In Post Benelux. Juli 2011.
 • Management van Diversiteit in de Jeugdzorg, Werkmodel. R. de Reuver, M. Can & A. van de Wakker. Academische werkplaats Brabant & ZonMW. 15 juni 2012.
 • Artikel: migratie, wat doet het met je? In: Interculturele jeugd en opvoedhulp. Een cultureel venster op de hulpverlening aan migranten jongeren en hun gezinnen. H. Saneel. Eburon. Delft, 2012. pp. 121-129.
 • Artikel: vakantie psychologie. Manset maandblad. mei 2016. p. 21
 • Boek: Psiko-Siir, Psikolojik Hastaliklara Siirsel bir Dille Yaklasim, Tani ve Cozum Onerileri.(Psycho- poëzie, psychische klachten in de vorm van gedichten, diagnostiek en oplossingen).  Hiperyayin, Istanbul- Turkiye. 2018. 
 • Les geven als gast docent over interculturele zorg  t.b.v.  3e jaar HBO-V  Rotterdam tussen 1991-1994.
 • Workshop: Mogelijkheden en onmogelijkheden van gezinsbehandeling aan(migranten) gezinnen met meervoudige problematiek. Tijdens studiedag “Hulpverlening aan gezinnen met meervoudige problematiek”. 13 Mei 1993, Rotterdam.
 • Voordracht: Het dilemma van  (re)migratie, psychosociale positie van de allochtonen in Nederland. Studiedag  (Re)migratie. Georganiseerd door Nederlandse Migratie Instituut en Adviesraad Minderheden Amsterdam. 12 April 1995, Amsterdam.
 • Inleiding: De plaats van een Riagg in Rotterdam, een interculturele benadering. Tijdens Studiedag “Diagnostiek en behandeling van allochtonen binnen GGZ “. 28 April 1995, Rotterdam.
 • Workshop: Een aangepaste groepstherapie of een ingepaste cliënt. De plaats van een groep in de cultuur van allochtonen en de meerwaarde van groepstherapie voor de allochtonen. Tijdens studiedag 28 April 1995, Rotterdam.
 • Cursus: Psychosociale ontwikkeling van allochtone kinderen, 4 keer, t.b.v. Turkse ouders  in Islamitische basis school El Ghazali Rotterdam. Januari – April 1995.
 • Voordracht: Islam en allochtonen hulpverlening binnen de geestelijke gezondheidszorg. Thema ochtend, 30 oktober 1995. Riagg Oost- Veluwe.
 • Voordracht: Interculturele Psychologie t.b.v. derde jaar studenten psychologie KUB- Tilburg. 17 Oktober 1996.
 • Voordracht: GGZ-hulpverlening aan allochtonen. 6 November 1996, Riagg Roosendaal.
 • Voordracht: Psychosociale ontwikkeling van allochtone  kinderen. School Begeleiding Dienst. 16 December 1996. Tilburg.
 • Voorlichting over psychosomatische klachten t.b.v. Turkse vrouwen, 17 December 1996, Buurthuis Kwietslaer, Tilburg.
 • Voorlichting: Turkse vrouwen en psychische klachten. Stichting Mozaïek. 10 Januari 1997. Waalwijk.
 • Workshop: De communicatie tussen de bijzondere dieren: de Kameleon en de Egel, Psychotherapie met de eerste generatie allochtonen. Tijdens Symposium Culturen Binnen Psychiatrie muren, Oestgeest,  30 en 31 Januari 1997.
 • Voordracht: Interculturalisatie van de GGZ. 19 Februari 1997, Riagg Bergen Op Zoom.
 • Workshop: Sociaal-emotionele ontwikkeling van allochtone kinderen. School Begeleiding Dienst, 18 Maart 1997, Tilburg.
 • Lezing: Psychologie van migrant en migratie in Nederlandse samenleving. Stichting Turel, 12 April 1997, Utrecht.
 • Lezing: Psychosociale ontwikkeling van de allochtone kinderen, t.b.v. Turkse ouders, 9 November 1997, Tilburg Noord.
 • Lezing: Toekomst van en voor Islamieten in Nederlandse samenleving, 10 Januari 1998. Vereniging van Islamitische Jeugdigen Tilburg.
 • Panel discussie: Positie van allochtonen in Nederland. Tijdens boekreceptie van Zwarte Tulp op 14 Januari 1998 in Tilburg.
 • Lezing: Psychosociale ontwikkeling van allochtone kinderen en taken en verantwoordelijkheden van de ouders II, t.b.v. Turkse ouders, 15 Februari 1998, Tilburg Noord.
 • Workshop: Transculturele psychiatrie, t.b.v. psychiaters i.o. 6 Maart 1998, Reiner van Arkel, ‘s- Den Bosch.
 • Studiemiddag: Transculturele psychiatrie, t.b.v. huisartsen en andere medische specialisten, 3 April 1998, Renesse.
 • Voordracht: Interculturele hulpverlening bij de verslavingsproblematiek, 21 April 1998, CAD-Tilburg.
 • Studiemiddag: Transculturele psychiatrie, t.b.v. tweede groep huisartsen en andere medische specialisten, 24 April 1998, Renesse.
 • Lezing: Transculturele aspecten van psychopathologie, t.b.v. vierde jaar studenten psychologie KUB, 7 Mei 1998, Tilburg.
 • Voorlichting: Psychische problemen bij allochtonen t.b.v. Turken door IMW georganiseerd. 9 Mei 1998, Hoorn.
 • Voordracht: Interculturele Psychodiagnostiek t.b.v. werkgroep interculturele psychodiagnostiek NIP, 14 Mei 1998, Utrecht.
 • Themamiddag: Psychosociale problemen van migranten in Nederland. 20 Mei 1998, NISBO-TISBO Afd. Tilburg.
 • Lezing: Psychosociale ontwikkeling van kinderen t.b.v. Turkse ouders, 8 Juni 1998, Stichting Sociaal en cultureel werk Mozaïek, Waalwijk.
 • Panel Discussie: Gezondheidsklachten van allochtone kinderen, 14 Juni 1998, Stichting Palet Tilburg.
 • Voordracht: Psychosomatiek bij allochtonen t.b.v. medewerkers van Riagg Stad Utrecht, 24 September 1998.
 • Cursus: Problemen bij allochtonen t.b.v. opleiding tot Gezondheidspsycholoog, 12 November 1998, RINO-Maastricht.
 • Cursus: Transculturele psychiatrie en psychotherapie t.b.v. psychotherapeuten in opleiding. 17 November 1998, RINO- Maastricht.
 • Cursus: Psychosomatiek bij migranten t.b.v. huisartsen in opleiding. 21 Januari 1999, Vakgroep Huisartsen geneeskunde, Universiteit van Utrecht.
 • Lezing: Transculturele psychiatrie t.b.v. psychiaters in opleiding, 17 Februari 1999, GGZ- Midden Brabant.
 • Lezing: Waarom interculturele verpleging?, tijdens studiemiddag Interculturele verpleging, 19 Mei 1999, GGZ- Midden Brabant Tilburg.
 • Cursus: Psychopathologie bij allochtonen, 25 Mei 1999, t.b.v. huisartsen i.o. Huisartsen geneeskunde, Universiteit van Utrecht.
 • Voorlichting: Psychosociale ontwikkeling van allochtone kinderen tussen o-18 jaar, t.b.v. Turkse Ouders, 30 Mei 1999, Buurthuis Nieuwe Stede, Tilburg.
 • Voorlichting: Psychosociale ontwikkeling en opvoedingsproblemen van allochtone kinderen. 16 Juni 1999. Stichting Sociaal en culturele werk Mozaïek, Waalwijk.
 • Cursus: Culturele aspecten van sociale psychiatrie, t.b.v. Psychiaters i.o. uit Brabantse GGZ.(samen met B. Drozdeck, psychiater), 23 Juni 1999.
 • Workshop: Interculturalisatie van GGZ. Tijdens expert meting van NCB op 14 September 1999, Utrecht.
 • Studiemiddag: Intake/ screening en verlengde intake bij allochtone cliënten, t.b.v. medewerkers van Riagg Roosendaal en Bergen Op Zoom, 15 September 1999, Roosendaal.
 • Cursus: Transculturele psychiatrie t.b.v. psychiaters i.o. 16 September 1999. Reiner van Arkel, ‘s- Hertogenbosch.
 • Cursus: Sociale kaart Nederland, t.b.v. voorlichters eigen taal en cultuur. 24 September 1999. GGD/CBV- Tilburg.
 • Cursus: Transculturele psychiatrie t.b.v. huisartsen i.o. 30 September 1999. Universiteit van Utrecht.
 • Voorlichting: Psychosomatische klachten bij Turkse vrouwen t.b.v. Turkse vrouwen. 12 Oktober 1999, Buurthuis de Binding-Tilburg.
 • Voordracht: Separatie- individualisatie problematiek bij allochtone jeugdigen, t.b.v. afd. Jeugd van Riagg Rijnmond Centrum-West. 20 Oktober 1999, Rotterdam.
 • Cursus: Transculturele geneeskunde, t.b.v. huisartsen i.o. 28 Oktober 1999. Universiteit van Utrecht.
 • Studiemiddag: Psychotherapeutische technieken bij allochtone cliënten, t.b.v. Riagg Roosendaal en Bergen Op Zoom, 22 November 1999,  Roosendaal.
 • Lezing: Interculturele GGZ-hulpverlening t.b.v. Activiteiten Begeleiders. NEVAS Regio Zuid. Tilburg, 2 December 1999.
 • Workshop: Interculturele communicatie bij zedendelicten t.b.v. Politie District Tilburg, 9 December 1999.
 • Workshop: Preventie activiteiten voor Turken en Marokkanen met psychosomatische en depressieve klachten. 13 December 1999, Trimbos Instituut, Utrecht.
 • Voorlichting: Psychosociale ontwikkeling van kinderen, t.b.v. Turkse vrouwen, 18 Januari 2000, Buurthuis de Binding, Tilburg.
 • Cursus: Psychosomatiek in transculturele perspectief. 18 Januari 2000, RINO- A’dam.
 • Workshop: Psychische problematiek van allochtone jongeren, t.b.v. jeugdartsen en verpleegkundigen van GGD-Midden Brabant, 26 Januari 2000, Tilburg.
 • Voorlichting: Psychische gezondheid van allochtonen, t.b.v. Turkse vrouwen, 28 Januari 2000, Buurthuis Spiel, Tilburg.
 • Lezing: Het oud worden in het buitenland, een psychosociale visie, t.b.v. Turkse mensen, 28 Januari 2000, Kampen.
 • Workshop en plenaire discussie: psychosociale problemen bij allochtonen, tijdens Symposium Geestelijke welzijn in Midden Brabant- GGD Midden Brabant, 17 Februari 2000, Tilburg.
 • Voordracht: Transculturele psychiatrie t.b.v. Opleiders Sociale psychiatrie in Nederland. 18 Februari 2000, Utrecht.
 • Voorlichting aan Turkse stellen over de psychische gezondheid van de eerste generatie Turken, Buurthuis Scans, 23 Maart 2000, Tilburg.
 • Klinische les t.b.v. verpleegkundigen over allochtonen in de GGZ, 17 April 2000.
 • Psychosomatische klachten bij allochtonen, les t.b.v huisartsen in opleiding, Universiteit van Utrecht, Vakgroep Huisartsengeneeskunde, 26 April 2000.
 • Waarden en normen bij Turkse cliënten, lezing en geleide discussie t.b.v. medewerkers van Stichting Jeugdzorg Den Haag, 1 Mei 2000.
 • Voorlichting over psychische klachten bij migranten, Internationaal vrouwen centrum Oss, 8 Mei 2000.
 • Lezing over psychosociale ontwikkeling van allochtone kinderen en de rollen en taken van de ouders. Islamitische basisschool El Boukhari Leerdam, 10 Mei 2000.
 • Organisator en lezing over interculturalisatie in de GGZ-praktijk en workshop over zindelijkheidstraining voor allochtone kinderen op het symposium ‘Over de grens’ 18 Mei 2000, Tilburg.
 • Panel discussie over de migratie en invloeden op het gezinsleven, Sultan Ahmet Moskee, Zaandam, 9 Juni 2000.
 • Cursus: Psychosociale ontwikkeling van de allochtone kinderen in Nederland  t.b.v. Turkse moeders, Basisschool Zuiderlicht Tilburg, 25 Mei en 15 Juni 2000 en 14 September 2000.
 • Cursus:  Transculturele psychiatrie t.b.v. psychiaters i.o.(GGZ Midden Brabant en GGZ Oost Brabant). 21 Juni 2000.
 • Cursus: Transculturele psychiatrie t.b.v.  A-Opleiders Sociale Psychiatrie(landelijk). Riagg Lunetten-Utrecht. 23 Juni 2000.
 • Avondlezing: Allochtone jeugd.(samen met andere sprekers) Georganiseerd door GGZ Midden Brabant Tilburg. 10 Oktober 2000.
 • Les: Transculturele psychiatrie t.b.v. huisartsen i.o. Universiteit van Utrecht. 19 Oktober  en 23 November 2000.
 • Workshop:  Psychosomatiek bij allochtonen. Najaar conferentie van Vereniging van Gedragstherapie. Veldhoven.10 November 2000.
 • Debat: “Wie Nijmeegs allochtoon is, kan beter niet gek zijn” samen met medewerker van wetenschapswinkel van KUN, GGZ Nijmegen, gemeente Nijmegen, raadslid en een huisarts. 14 November 2000.
 • Lezing: Integratie in deeltijd. Symposium Deeltijd en integratie. ‘s - Hertogenbosch. 1 December 2000.
 • Avondlezing: Allochtone ouderen en GGZ. (samen met andere sprekers). Tilburg. 12 December 2000.
 • Expertmeeting ‘Culturele factoren en integratie beleid’. Org. IOT en NCB. Jaarbeurs congres centrum Utrecht. 12 Januari 2001.
 • Cursus transculturele aspecten van psychiatrie t.b.v. 3e jaar psychiaters i.o. GGZ Midden Brabant en Den Bosch. 31 Januari 2001.
 • Inleiding in transculturele psychiatrie t.b.v. junior psychiaters, neurologen en geriaters  i.o. GGZ Midden Brabant en GGZ Den Bosch. 6 Februari 2001.
 • Trans culturele psychiatrie t.b.v. 3e jaar huisartsen i.o. Huisartsen geneeskunde van KUN. Nijmegen, 14 Februari 2001.
 • Allochtonen hulpverlening in de GGZ. Opleiding t.b.v. RINO- ZUID.  Roermond. 15 Februari 2001.
 • Lezing over gedragstherapie bij hypochondrie t.b.v. hulpverleners van team Angst en stemmingsstoornissen van GGZ Midden Brabant. Tilburg. 29 Maart 2001.
 • Voorlichting over GGZ problematiek en wat te doen is bij migranten t.b.v. de eerste generatie Turkse mannen. Moskee vereniging in Tilburg(65 mannen). 1 April 2001.
 • Debat/ forumdiscussie”Interculturele geestelijke gezondheidszorg: uitgesloten?”  i.v.m. officiële opening van MIKADO. Rotterdam, 5 April 2001.
 • Voorlichting over GGZ problematiek en wat te doen is bij migranten t.b.v. de eerste generatie Turkse vrouwen. Moskee vereniging in Tilburg(45 mannen). 15 April 2001.
 • Workshop:  over allochtone jeugd bij het congres van Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie; een grenzeloze uitdaging, kinder- en jeugdpsychotherapie bij migranten. Utrecht, 20 April 2001.
 • Lezing: Opvoedingsproblematiek van allochtone ouders en kinderen t.b.v. Turkse ouders en kinderen(450 mensen). Moskee vereniging Aya Sofia. Amsterdam, 29 April 2001.
 • Psychosociale invloeden van migratie op de kinderen en jeugdigen. Discussie middag met de Turkse jeugdigen(25 mensen). Turkse Moskee Tilburg, 4 Mei 2001.
 • Debat over culturele factoren en integratie van allochtonen(110 mensen). Org. IOT en NCB. Mercurie hotel Tilburg, 5 Mei 2001.
 • Lezing: Partner relatie problemen en de oplossingen. T.b.v. Turkse mensen(500 mensen). Moskee vereniging Aya Sofia. Amsterdam. 13 Mei 2001.
 • Lezing: angst en stemmingsstoornissen bij allochtonen t.b.v. voorlichters in eigen taal en cultuur regio Rotterdam. Organisatie: Nederlandse Instituut voor Gezondheid en Zorg(NIGZ) en Trimbos Instituut. 28 Mei 2001.
 • Lezing: Interculturalisatie van de GGZ: het (verworven) recht van allochtonen? Landelijk Congres Interculturalisatie van zorg. Kennismaking en omgang met verschillende culturen. De Reehorst, Ede. Organisatie: Leids Congres Bureau. 
 • Lezing: Transculturele psychiatrie in Nederland t.b.v. psychiaters en Neurologen in Geel- België. 8 juni 2001.
 • Lezing: Interculturalisatie van GGZ. T.b.v. managers van GGZ in Nederland. Organisatie: GGZ- Nederland. Nieuwegein  14 Juni 2001.
 • Opleiding: Transculturele psychiatrie t.b.v. juniors psychiater i.o. Den Bosch. 15 augustus 2001.
 • Voordracht: Psychiatrische klachten en psychiatrische zorg in Turkije t.b.v. team angst en stemmingstoornissen van afd. Volwassenen van GGZ Midden Brabant. 1 november 2001.
 • RINO-cursus Transculturele psychologie t.b.v. 1e jaar GGZ-psychologen. 1 november 2001. Eindhoven.
 • RINO-cursus Transculturele psychologie t.b.v. 2e jaar GGZ-psychologen. 8 november en 15 november  2001. Eindhoven.
 • Opleiding: Transculturele psychiatrie t.b.v. seniors  psychiater i.o. 23 januari 2002. Den- Bosch. 
 • RINO- cursus transculturele hulpverlening .21 februari 2002. Roermond.
 • Workshops: prettig gestoord psychosociale klachten buiten het boekje. Op congres van KNMG, ZON MW en KUB. Een doktor, één gezondheidszorg, verschillende patiënten(voorzitter en spreker in de workshops). 8 maart 2002. Tilburg.
 • Voordracht: verslavingsproblematiek van Turken. Op de presentatie van boekjes; wordt wakker, wees wakker en maak de ander ook wakker en Achter gesloten deuren. 14 maart 2002. Tilburg.
 • Voordracht over interculturalisatie van  GGZ t.b.v. managers van GGZ Breda. 21 Maart 2002. Breda.
 • Dagvoorzitter: Discussieavond over succesvolle allochtonen georganiseerd door het  Gemeente Gilze en Rijen. 23 Maart 2002. Rijen.
 • Voordracht  over hulpverlening aan allochtone jeugd t.b.v. Jeugdzorg Breda en Oosterhout. 9 April 2002. Breda.
 • Lezing: Het migrant zijn en psychische gezondheid t.b.v. Turkse vrouwen. Stichting Stad en Welzijn. 29 April 2002. Kampen.
 • Lezing: Het migrant zijn en psychische gezondheid t.b.v. Turkse vrouwen. Stichting Stad en Welzijn. 6 Mei 2002. Zwolle.  
 • Dagsymposium Transculturele huisartsgeneeskunde, een uitdaging? Sandwichdag t.b.v. huisartsen in de regio Westelijke Noord Brabant. 23 Mei 2002. Roosendaal.
 • Voordracht: Migranten en psychische klachten. Tranzo. Universiteit van Tilburg. 3 Oktober 2002. Tilburg.
 • Voordracht: Heb je wel eens een niet-depressieve migrant  gezien?  Symposium Behandeling van depressie: sekse- en etnischspecifiek bekeken. 9 Oktober 2002. Trans Act. Utrecht.
 • Workshop: Depressieve klachten bij Turken en Marokkanen: onderzoek en praktijk. Tijdens  symposium Behandeling van depressie: sekse- en etnisch- specifiek bekeken. 9 Oktober 2002. Trans Act. Utrecht.
 • Workshop: Je krijgt wat je gevraagd hebt: interculturele hulpverlening t.b.v. migranten(in Nederland). Congres(27,28,29 november 2002) het vreemde 
 •      ontmoeten. Cultuur en gezondheid. Brussel. 28/11-2003.
 • Lezing: Onze Allochtone medemens. Over migranten en hun gezondheid t.b.v. praktijkassistentes van huisartsen in het kader van sandwichdagen. 14/11- 2002.  Willem II  station. Tilburg.
 • Workshop: Zorgprogramma’s voor oudere allochtonen in opbouw op de  conferentie “Kansen voor interculturalisatie van de GGZ voor oudere allochtonen”.  14 Januari 2003. De Driehoek te Utrecht.
 • Forumdiscussie op een studiedag “identiteit fantasie of werkelijkheid?” . 28 Januari 2003. Hogeschool  Den -Bosch.
 • Lezing: Interculturalisatie van ARBO-zorg. Op symposium “Arbozorg voor allochtone werknemers. 31 Januari 2003. FORUM/IVA. Utrecht.
 • Workshop: Transmuraliteit in multicultureel perspectief(voorzitter en spreker). Symposium Transmuralisering.  GGZ Midden Brabant en Universiteit van Tilburg. 12 maart 2003.
 • Lezing: Psychosociale ontwikkeling van allochtone kinderen t.b.v. Turkse ouders. 1 April 2003.  Buurthuis de Bram. Overvecht/ Utrecht.
 • Referaat: Interculturele hulpverlening t.b.v. allochtone jeugdigen. 8 April 2003.  GGZ Nijmegen. 
 • Lezing: Psychosociale ontwikkeling van allochtone kinderen en opvoedingsproblemen (t.b.v. Turkse ouders van Moskee vereniging. 19 April 2003. Tilburg.
 • Lezing: Psychosociale ontwikkeling van allochtone kinderen en opvoedingsproblemen (t.b.v. Turkse ouders van Moskee vereniging. 3 Mei 2003. Tilburg.
 • Cursus: Behandeling van allochtone cliënten met psychische klachten t.b.v. medewerkers van GGZ Eindhoven. 6 Mei 2003. Eindhoven.
 • Lezing: groepstherapie, een geschenk uit de hemel, maar voor wie?. Op studiemiddag van de VMPD. Interculturalisatie en groepsgericht werken. Mogelijkheden en onmogelijkheden. 14 mei 2003. Gelderse Roos.  Wolfheze.
 • Training: Transculturele Psychiatrie t.b.v. de medewerkers van GGZWNB. Bergen  Op  Zoom. 19 Mei 2003.
 • Workshop: Arbeidsrelevante (psychische)klachten bij allochtone werknemers vanuit transculturele perspectief t.b.v. medewerkers van arbeid  -en reïntegratie bureaus. PSW. 22 Mei  en 7 Juli 2003. Den Bosch.
 • Lezing; Problemen binnen de familie en invloeden op de psychische gezondheid van allochtone kinderen. T.b.v. Turkse ouders op Buurthuis Zuilen te Utrecht. 19 Juni 2003.
 • Opleiding: Transculturele psychologie en psychiatrie t.b.v. 2e jaars GGZ-Psychologen. Rino-Zuid Nederland. Eindhoven. 17 Juli 2003. 
 • Workshop: Interkulturele psychotherapie op V. German-Turkish Psychiatry congress.19 september. Universiteit van Essen. Duitsland.
 • Cursus Transculturele psychiatrie t.b.v. medewerkers van GGZ Eindhoven. “Migratie; verarming of verrijking?”. 23 september 2003.  GGZ Eindhoven. 
 • Voordracht: Zorgprogramma’s in transcultureel perspectief op Symposium Interculturalisatie in de praktijk. Rijngeest groep Leiden. 23 oktober 2003.
 • Training: Transculturele omgaan met allochtonen bij arbeidsrelevante problemen. Voor de medewerkers van reïntegratie bedrijven. PSW. 31 oktober 2003 en 8 december 2003. Den Bosch. 
 • Cursus: Allochtonen hulpverlening t.b.v. de medewerkers van GGZ-WNB. 10 november 2003.  Bergen  op  Zoom.
 • Workshop: Interculturele hulpverlening t.b.v. de medewerkers van Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg(FDGG) Antwerpen- België. 21 November 2003.
 • Lezing: Ongewenste Omgangsvormen op het werk bij allochtonen worden zwaar onderschat en gebagatelliseerd. Wat te doen? Op Expertmeeting van Ministerie van SZW. Den Haag. 28 November 2003.
 • Voordracht: De psychosociale ontwikkeling van het kind en de verantwoordelijkheden van ouders” t.b.v. Turkse ouders.  Stichting Turkse ouders Utrecht West. 4 December 2003.
 • Discussiemiddag: Turkse kinderen en verslavingsproblematiek en rol en taken van de ouders samen met Palet en Kentron. 6 December 2003. Buurthuis Kwietslaer Tilburg.
 • Workshop: Je en diversiteit, omgaan met allochtonen in de psychiatrie. T.b.v. medewerkers van centrum voor geestelijke gezondheidszorg Lokeren- België. 9 December 2003.
 • Voordracht: De psychosociale ontwikkeling van het kind en de verantwoordelijkheden van ouders” t.b.v. Turkse ouders.  Turkse ouder comité. Utrecht Noord. 11 December 2003.
 • Workshop: Interculturele verpleging, zou het of moet het? Op het nursing event 2003.  17 December 2003.
 • Paneldiscussie in het kader van een afsluiting van doctoraalcursus “De multiculturele samenleving vanuit psychologisch perspectief” afdeling Kultuur en persoonlijkheidspsychologie Universiteit van Nijmegen. 19 Januari 2004.
 • Cursus: Transculturelle psychiatrie. Nascholing cursus van RINO Zuid Nederland(Hele dag) te Eindhoven. 19/2-2004.
 • Lezing: Een uitstralende mogelijkheid; lichte dagen donkere dagen. Symposium Culturen zonder muren. Samen werken op onbekend terrein. Heiloo.11/3-2004.
 • Voordracht: Psychosociale ontwikkeling van de migrant kinderen en de taken van de ouders. Turkse Ouderen comité. Leidsche Rijn. Utrecht. 19 maart 2004.
 • Workshop: Begeleiden van cultureel andere volwassenen in de mentale gezondheidszorg. 1/4-2004. Internationaal Jeugdcentrum JINT te Brussel/ België. 
 • Voordracht: Psychosociale ontwikkeling van de allochtone kinderen en de rol van de ouders t.b.v. Turkse ouderen comité Tutam te Wageningen. 18 April 2004.
 • Cursus: Transculturele psychiatrie t.b.v. de medewerkers van GGZ-E te Eindhoven. 20 April 2004.
 • Cursus: Transculturele psychiatrie t.b.v. de medewerkers van GGZ -NWB. 3 mei 2004. Bergen en Zoom. 
 • Voordracht: Psychische klachten bij migranten en wat te doen valt. Tilburgse Moskee. 9 Mei 2004. Tilburg.
 • Voordracht: Psychische klachten bij Turkse vrouwen. T.b.v. Turkse vrouwen. Buurthuis de Binding. 11 Mei 2004. Tilburg.
 • Cursus: Arbeidsrelevante psychische klachten bij allochtonen t.b.v. verzekeringsgeneeskundigen en arbeidsdeskundigen. PSW. Soest. 26 April, 10 en 24 Mei 2004. 
 • Cursus: Transculturele psychiatrie t.b.v. de medewerkers van GGZ- Noord Limburg. 14 juni, 5 juli en 29 september 2004. Venlo.
 • Workshop: Vooroordelen en culturele verschillen in de hulpverlening. 17 Juni 2004. Boekel.
 • Workshop: Als ink in water, laagdrempelige psycho-educatie voor Turken en Marokkanen t.b.v. contactpersonen interculturalisatie GGZ Nederland. 22 Juni 2004. Utrecht.
 • Voordracht: de geestelijke gezondheidszorg en migranten. Op de interne studiedag van Palet, steunpunt voor multiculturele ontwikkeling in Noord Brabant. 9 September 2004. Tilburg.
 • Workshop: Man-vrouw relatie en huiselijke geweld en wat kun je zelf doen. Internationale vrouwen centrum Oss. 17 en 24 september 2004. Oss.
 • Cursus: Transculturele psychiatrie t.b.v. medewerkers van GGZ Eindhoven.21 september 2004. Eindhoven.   
 • Lezing: Thuiszorg:voor liefde heb je twee mensen nodig. Op het Thuiszorg congres. 30 september 2004 te Zwolle.
 • Workshop: Thuiszorg: zorg voor allochtonen of zorg van allochtonen. Op het Thuiszorg congres. 30 september 2004 te Zwolle.
 • Lezing: Verslavingsproblematiek en de gevolgen bij migranten. Stichting Turks sociaal cultureel centrum Venlo. 10 oktober 2004 te Venlo.
 • Workshop: Als ink in water, laagdrempelige psycho-educatieve activiteiten voor Turken en Marokkanen. Op het congres van GGZ Nederland ” Interculturalisatie van de ggz: een succes?!. 11 oktober 2004 te Amsterdam.
 • Lezing: Psycho-sociale en psychiatrische problematiek van Turken in Nederland. Symposium van Universiteit van Baskent Ankara. 4-6 November 2004 te Alanya Turkije.
 • Lezing: Het geven van supervisie in sociale sector. Symposium van Universiteit van Baskent Ankara. 4-6 November 2004 te Alanya Turkije.
 • Workshop: Interculturele hulpverlening. Driedaagse vorming: Hulpverlening aan allochtonen en vluchtelingen in de ambulante GGZ van Federatie van Diensten voor GGZ te Brussel.
 • Training: Psychische arbeidsongeschiktheid bij allochtonen.1 en 15 November 2004 te Soesterduinen in samenwerking met PSW  Den Bosch.
 • Workshop: Interculturele verslavingszorg en ketenzorg kunnen goed door een deur. Op het congres:De Nieuwe Zeeuwse Verslavingszorg schakelt door. 25 November 2004 te Goes.
 • Cursus: Transculturele psychiatrie t.b.v. de medewerkers van GGZ- NWB. 2 December 2004 en 13 Januari 2005. Bergen op Zoom.
 • Workshop: Dag indeling en psycho-sociale problemen van allochtone vrouwen. IDEA/ Internationale vrouwen centrum. 3 December 2004. Utrecht. 
 • Voordracht: Psychische klachten en migranten t.b.v. Turkse mannen. 5 December 2004.  Moskee stichting Ulu. Oss.
 • Rondetafel discussie: Op het symposium ‘De computer boven onthoudt niet meer; Dementieproblematiek en Cultuurspecifieke zorg. 7 December 2004.  Provinciehuis ‘s- Hertogen Bosch.
 • Voordracht: GGZ en migranten in Nederland. Moskee stichting. 19 December 2004. Uden.
 • Voordracht: Risico’s voor het ontwikkelen van psychische klachten en migratie. Stichting Alevietien en Turkse gemeenschap te Nijmegen en omstreken. 16 Januari 2005. Nijmegen.
 • Cursus: Arbeidsrelevante psychische klachten bij allochtonen t.b.v. verzekeringsgeneeskunsdigen en arbeidsdeskundigen van UWV Regio West en Noord Brabant. 16/12-2004 en 20/1-2005. 
 • Voordracht: Gezondheidszorg in Nederland en positie van allochtonen. T.b.v. Turkse mannen. Stichting Turkse Gemeenschap Gilze en Rijen. 6 Februari 2005. Rijen.
 • Cursus: Gezondheidszorg in Nederland t.b.v. Turkse imams i.k.v. Inburgeringcursus voor geestelijke bedienaren.  27/12-2004 en 7/2-2005. Soesterberg. Org. Kontakt der Kontinenten. 
 • Voordracht: Gezondheidszorg in Nederland en positie van allochtonen. T.b.v. Turkse mannen. Stichting Turkse Moskee Dordrecht. 10 Februari 2005. Dordrecht.
 • Klinische les: Transculturele psychiatrie t.b.v. psychiaters in opleiding(seniors), 15 Februari 2005, GGZ- Midden Brabant te Tilburg.
 • Cursus/training: Psychopathologie bij allochtonen t.b.v. huisartsen i.o. Huisartsen geneeskunde, Universiteit van Maastricht. 22 februari 2005 te Maastricht.
 • Cursus: “Maatwerk in behandeling van migranten” voor de medewerkers van de GGZ Eindhoven. 22 Maart 2005. Eindhoven.
 • Debat: Discussiëren met de medewerkers van Omroep Brabant over de interculturalisatie van Omroep Brabant als lid commissie consultatie groep Kleurrijk Brabant. 28 April 2005. Eindhoven.
 • Klinische les: Transculturele psychiatrie t.b.v. psychiaters in opleiding(junior), 31 Mei 2005, GGZ- Den Bosch.
 • Cursus/training: Transculturele psychiatrie en psychologie, hoe ga je ermee om. Voor de medewerkers van de GGZ Regio Breda. 12/5, 19/5, 30/5 en 6/6 2005. Etten Leur.
 • Cursus/training: Ziektebeleving en ziektepresentatie bij allochtonen voor arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen, bedrijfsartsen en psychologen. PSW. 26 mei en 9 Juni 2005. De Soestduinen. 
 • Workshop: Identiteitsontwikkeling van de kinderen van migranten. Conferentie van  ''Model voor ouder participatie'' 25 en 26 juni 2005. Zeist
 • Cursus/training: Transculturele psychiatrie en psychologie, hoe ga je ermee om. Voor de medewerkers van de GGZ Regio Breda. 16/6, 23/6, 30/6 en 7/7 2005. Etten Leur.
 • Cursus: Transculturele psychiatrie t.b.v. de medewerkers van GGZ Oost Brabant. 13/6, 20/6 en 27/6 2005. Veghel. 
 • Workshop: onbekend maakt onbemind; voorlichting en informatie over de GGZ aan allochtonen. Op Symposium: Geestelijke gezondheidszorg; het perspectief van allochtone cliënten. 29/9-2005. Utrecht.
 • Workshop: Behandelen van migranten, voor de hulpverleners van de GGZ-E. 4/10-2005. Eindhoven.
 • Voordracht: Migranten en depressie(2 keer). In het kader van dag van de GGZ. 
 •      Gelderse Roos Rivierenland. 10/10-2005. Tiel.
 • Cursus: Transculturele psychiatrie t.b.v. de medewerkers van GGZ Oost Brabant. 24/10. 31/10 en 7/11 2005. Boxmeer.
 • Cursus: Transculturele psychiatrie t.b.v. de medewerkers van GGZ- NWB. 22 September en 3 November 2005. Roosendaal.
 • Debat: Etnisch gericht ondernemingschap in de zorg. Mikado. 18/11-2005. Rotterdam.
 • Voordracht: Curatieve en preventieve modules voor de behandeling van allochtonen met stemmingsstoornissen. Studiemiddag van de GGZ- E. 22/11-2005. Eindhoven.
 • Workshops: Ziektebeleving bij allochtonen in relatie tot WSW(Wet Sociale Werkvoorzieningen)-indicatie. Op CWI- Jaarcongres Wsw “Eerste jaar indicatie bij CWI” 30/11-2005 te Zeist.
 • Workshop: psychosociale ontwikkeling van allochtone kinderen en jeugdigen en de rollen van de ouders. Weekend studiedag van stichtingdiagonaal, Mierlo. 10/12-2005.
 • Workshop:Psychische klachten bij migranten en wat te doen valt.  Weekend studiedag van stichtingdiagonaal, Mierlo. 10/12-2005.
 • Panel discussie: Problemen van allochtone jeugd in Nederland. Verenigen van Kastamonu. 18/1-2006. Zaandam.
 • Cursus: Socialisatie proces van allochtone vrouwen in Nederland. T.b.v. vrouwen uit 11 verschillende culturen. Internationale vrouwen centrum. 25/1, 1/2 en 8/2 2006. Oss.
 • Workshop: Opvoeding van allochtone kinderen in Nederland. Verschillende sociaal-culturele en educatieve organisaties. 3/3-2006. Sultan Ahmet moskee. Zaandam.
 • Cursus/training: Ziekte beleving en ziekte presentatie van allochtone medewerkers van sociale werkplaatsen. In company cursus t.b.v. Directie, managers, P&O en andere stafleden van Avelingen groep. 6/3-2006. Gorinchem.
 • Workshop: Groepsbehandelingen bij migranten. Op symposium; Richtlijnen, protocollen en DBC’s bij migranten. Nederlandse vereniging van psychiatrie. 10 Maart 2006. Utrecht.
 • Training: Ziekte beleving en ziekte presentatie van allochtone zieke werknemers bij WSW- indicaties. T.b.v. WSW- consulenten en arbeidsdeskundigen van verschillende CWI’s. 9 Maart 2006. CWI.  Tilburg.
 • Cursus/training: Ziektebeleving en ziektepresentatie bij allochtonen voor arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen, bedrijfsartsen e.d. PSW. 20 en 27 Maart 2006. Utrecht.
 • Workshop: Depressie bij migranten. Op Nascholingsdag over de  stemmingsstoornissen voor desbetreffende medische specialisten. Zorgkantoor Midden Brabant. 21 en 30 Maart 2006. Tilburg.
 • Cursus: Psychische problematiek bij migranten. Deskundigheidsbevordering t.b.v. de medewerkers van de GGZ- Eindhoven. 28/3-2006 te Eindhoven.
 • Lezing: Groepstherapie; moeder van alle therapieën voor allochtonen. Op de congres: Transculturele groepstherapie, groepsbehandelingen van jonge en volwassen vluchtelingen en migranten. Org.: Pharos, NVGP en COGIS. 30/3-2006 te Utrecht.
 • Lezing:familie therapie voor Turken in Nederland. Op de Internationaal symposium van de directoraat generaal van de  Raad van de kinderbescherming in Turkije. 9-12/4-2006. Antalya.
 • Lezing: ‘migranten en persoonlijkheidsstoornissen’ in het kader van lezingscyclus van Ioannes Wierus Instituut Etnische identiteit, gender en psychiatrische problematiek. 26 april 2006. Tilburg.
 • Cursus/training: Transculturele psychiatrie en psychologie, hoe ga je ermee om. Voor de medewerkers van de GGZ Regio Breda. 13/4, 20/4, 27/4 en 8/5 2006. Etten Leur.
 • Lezing : Aankomende lege nest syndroom ; GGZ en migranten. Op symposium ban ‘Is meer weten ook meer begrijpen’ m.b.t.Interculturele verpleegkunde. VAR(Verpleegkundige Advies Raad) Van GGZ Midden Brabant. Tilburg.
 • Voordracht: Interculturalisatie van de GGZ Regio Breda, een geval apart!. Tijdens middag symposium Interculturele benadering en behandeling. GGZ Regio Breda. 22/5-2006. Etten Leur. 
 • Expertmeeting: huiselijk vrede(bespreekbaar maken van onderwerp huiselijk  en eergerelateerde geweld. Trans Act. 31 mei 2006. Utrecht.
 • Cursus/training: Transculturele psychiatrie en psychologie, hoe ga je ermee om. Voor de medewerkers van de GGZ Regio Breda. 29/5, 8/6, 15 en 22/6 2006. Etten Leur.
 • Training: Ziekte beleving en ziekte presentatie van allochtonen bij de WSW- indicaties. Voor de medewerkers van de consulenten van de CWI’s. 12 juni 2006. Haarlem.
 • Training: Ziekte beleving en ziekte presentatie van allochtonen bij de WSW- indicaties. Voor de medewerkers van de consulenten van de CWI’s. 29 juni 2006. Deventer.
 • Lezing: Psychosociale ontwikkeling van de allochtonen jeugdigen. Sociaal-culturele centrum Afrikaanderwijk. Rotterdam. 13 september 2006. Rotterdam.
 • Lezing: Psychosociale ontwikkeling van de allochtone kinderen en de rollen van de ouders hierin. Buurthuis het Vogelnest. 17 september 2006. Amersfoort.
 • Cursus: Transculturele psychiatrie. T.b.v. de medewerkers van de GGZ Roosendaal. 30 mei en 19 september 2006. Roosendaal.
 • Cursus: Psychische problematiek bij migranten. Deskundigheidsbevordering t.b.v. de medewerkers van de GGZ- Eindhoven. 26/9-2006 te Eindhoven.
 • Training: Ziekte beleving en ziekte presentatie van allochtonen bij de WSW- indicaties. Voor de medewerkers van de consulenten van de CWI’s. 9 Oktober 2006. Deventer.
 • Workshop: Het transculturele intake protocol. Op symposium Nieuwe initiatieven in de transculturele psychiatrie. 12/10-2006. Goirle/Tilburg.
 • Lezing: depressie; een reddingsboot voor migranten! Symposium sensitiviteit voor cultuur en sekse. Een meerwaarde in de behandeling van depressie en alcoholverslaving. TransAct en ZonMw. 26/10-2006. Utrecht.
 • Workshop: Naam migrant, achternaam depressief! )o het symposium sensitiviteit voor cultuur en sekse. Een meerwaarde in de behandeling van depressie en alcoholverslaving. TransAct en ZonMw. 26/10-2006. Utrecht.
 • Lezing: Psychosociale en gezondheidsproblematiek van Turken in Nederland. Op: congres “return or stay” Turken in het buitenland. 2-5 november 2006. Antalya - Turkije. 
 • Workshop: Gezondheidsproblemen van Turken in Nederland en de mogelijke oplossingen daarvoor. Op: congres “return or stay” Turken in het buitenland. 2-5 november 2006. Antalya - Turkije.
 • Workshop: psychosociale ontwikkeling van allochtone kinderen en jeugdigen en de verantwoordelijkheden van de ouders. Bewonersorganisatie Hillesluis. 21 november 2006. Rotterdam. 
 • Training: Ziekte beleving en ziekte presentatie van allochtonen bij de WSW- indicaties. Voor de medewerkers van de consulenten van de CWI’s. 30 november 2006. Roermond.
 • Lezing en discussie middag: identiteitsontwikkeling van allochtone jeugdigen. Turkse junior clup. 3 december 2006. Noordwijkerhout.
 • Training: Ziekte beleving en ziekte presentatie van allochtonen bij de WSW- indicaties. Voor de medewerkers en de consulenten van de CWI’s. 7 december 2006. Groningen.
 • Training: Ziekte beleving en ziekte presentatie van allochtonen bij de WSW- indicaties. Voor de medewerkers en de consulenten van de CWI’s. 20 december 2006. Rotterdam.
 • Voordracht: migratie, migranten en psychische gezondheid. Kocatepe moskee. 4 Februari 2007. Rotterdam.
 • Cursus: Transculturele psychiatrie t.b.v. de medewerkers van de GGZ-E. 6 februari 2007. Eindhoven.
 • Voordracht: migratie, migranten en psychische gezondheid. Suleymaniye Moskee. 18 Februari 2007. Tilburg.
 • Voordracht: psychische klachten bij migranten t.b.v. Turkse vrouwen. Vereniging  Birlik- Safak. 27 februari 2007. Rotterdam Zuid.
 • Lezing: positie van Turkse vrouwen en Turkse gezinnen in Nederland. Symposium in het kader van internationale vrouwen dag. Een gezamenlijke initiatief van afdeling vrouwen van 6 moskeen uit Rotterdam(1500 mensen). 4 maart 2007. Slinge- Rotterdam. 
 • Cursus: Transculturele psychiatrie. T.b.v. de medewerkers van de GGZ Roosendaal. 22 februari en 26 maart 2007. Roosendaal.
 • Voordracht: positie van allochtone vrouwen in Nederland. Centrum voor buitenlandse vrouwen. 29 maart 2007. Tilburg.
 • Voordracht: positie van de vrouwen in de veranderende omstandigheden t.b.v. Turkse mannen en vrouwen. Turkse Moskee. 8 april 2007. Deventer.
 • Cursus/training: Transculturele psychiatrie en psychologie, hoe ga je ermee om. Voor de medewerkers van de GGZ Regio Breda. 10/5, 24/5, 31/5 en 7/6- 2007. Etten Leur.
 • Cursus ouderschap voor Turkse ouders: 26 maart, 2 en 9 april 2007. Milli Gorus. Tilburg.
 • Cursus: psychologie van ouders t.b.v. Turkse jongens: 14 en 20 april 2007. Milli Gorus. Tilburg.
 • Cursus: psychologie van ouders t.b.v. Turkse meisjes: 13, 18 en 25 april 2007. Milli Gorus. Tilburg.
 • Cursus ouderschap voor Turkse ouders: 9, 16 en 23 mei 2007. Carre. Tilburg.
 • Cursus: psychologie van ouders t.b.v. Turkse jongens: 8 en 16 juni 2007. Ulkuculer Cemiyeti. Tilburg.
 • Training: Ziekte beleving en ziekte presentatie van allochtonen bij de WSW- indicaties. Voor de medewerkers en de consulenten van de CWI’s. 22 augustus  2007. Utrecht.
 • Voordracht: Migratie en geestelijke gezondheid. Moskee Dongen. 7 september 2007. Dongen.
 • Cursus: bespreekbaar maken van de taboe onderwerpen binnen de Turkse mannengemeenschap. 16, 23 en 30 september 2007. Stichting Helpdesk. Zaandam.
 • Cursus: Behandeling van allochtonen. GGZ- Eindhoven. 25 september 2007. Eindhoven. 
 • Voordracht: ziekte beleving en hulpzoekgradrag bij allochtonen. T.b.v. 81 Arbeids- deskundigen. Nederlandse vereniging van arbeidsdeskundigen Regio Noord-Oost 18 oktober 2007. Zwolle.
 • Gast college: Psychotherapie met allochtonen. T.b.v. 3e jaars Klinisch psychologen. Universiteit van Utrecht. 23 oktober 2007. Utrecht.
 • Voordracht: Psychologie van allochtone kinderen en jeugdigen. Stichting Destek. 28 oktober 2007. Drunen. 
 • Training: Ziekte beleving en ziekte presentatie van allochtonen bij de WSW- indicaties. Voor de medewerkers en de consulenten van de CWI’s. 21 november  2007. Deventer. 
 • Cursus/training: Transculturele psychiatrie en psychologie, hoe ga je ermee om. Voor de medewerkers van de GGZ Regio Breda. 1, 8, 15 en 23 november 2007. Etten Leur.
 • Voordracht: positie van allochtone kinderen en jeugdigen. Moskee Delft.  24 november 2007 te Delft.
 • Cursus: positie van allochtone meisjes in Nederland t.b.v. Turkse meisjes(12-18 jaar) op 26 november en 3 december 2007 te Oss. Internationale vrouwen centrum. Oss.
 • Cursus: allochtone moeders en hun manier van omgaan met hun dochters. 29 november en 6 december 2007. Internationale vrouwen centrum. Oss.
 • Voordracht: de positie van allochtone vrouwen in Nederland. 27 november 2007. Vrouwen Vereniging Nisa. Rotterdam. 
 • Voordracht: geestelijke gezondheid van migranten in Nederland. 2 december 2007. Kocatepe Moskee te Rotterdam. 
 • Cursus: Transculturele psychiatrie t.b.v. de medewerkers van de GGZ Westelijke Noord Brabant. 10 december 2007. Bergen op Zoom.
 • Workshops: Traumatische gebeurtenissen bij kinderen t.b.v. de ouders van de kinderen die getuigen zijn van de suïcides van de anderen. CBS Loopplank te Zaandam. 13 december 2007. Zaandam.
 • Workshops: psychosociale ontwikkeling van allochtone kinderen(17/1-2008), positie en problemen van allochtone vrouwen(24-1-2008) en Psychische problemen van allochtonen in Nederland(31-1-2008). Halk Birligi Dernegi te Rotterdam.
 • Workshops: problemen van allochtone vrouwen en oplossingen. 13-1-2008 en 14-2-2008. Internationale vrouwen centrum- IDEA te Utrecht.
 • Cursus aan Turkse meisjes (12-18 jaar en moeders daarvan i.v.m. project Power Play, moeder en dochter: een sterk team op 18, 19, 25 en 26 maart 2008. Internationaal Vrouwen Centrum Oss.
 • Workshops: problemen van allochtone kinderen en jeugdigen en de taken van de ouders. 3 april 2008. Internationale vrouwen centrum- IDEA te Utrecht.
 • Cursus: interculturele diagnostiek t.b.v. GZ- psychologen in opleiding. Regio Brabant. GGZ- Regio Breda. 16 april 2008. Etten Leur.
 • Cursus/training: Transculturele psychiatrie en psychologie, hoe ga je ermee om. Voor de medewerkers van de Stichting Illimunatus. 21/1, 6, 20 en 27/2, 5,12 en 19/3 en 2/4-2008. Utrecht.
 • Training: Ziekte beleving en ziekte presentatie van allochtonen bij de WSW- indicaties. Voor de medewerkers en de consulenten van de CWI’s. 20 mei 2008. Utrecht.
 • Cursus/training: Ziektebeleving en ziektepresentatie bij allochtonen voor arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen, bedrijfsartsen e.d. PSW. 8 en 15 April 2008. Bilthoven.
 • Cursus/training: Ziektebeleving en ziektepresentatie bij allochtonen voor arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen, bedrijfsartsen e.d. PSW. 29 mei en 12 juni 2008. Bilthoven.
 • Cursus/training: Transculturele psychiatrie en psychologie, hoe ga je ermee om. Voor de medewerkers van de GGZ Symfora groep. 4, 11 en 25 juni en 2 juli 2008. Laren.
 • Lezing: IVC, de kameloen en duizendpoot. 25 jubileum van het Internationaal Vrouwen Centrum. Oss.
 • Lezing: Het kan, maar het moet wat anders. T.b.v. de medewerkers van de GGZ Westelijke Noord Brabant. 24 juni 2008. Halsteren- Bergen Op Zoom. 
 • Workshop: Transculturele hulpverlening t.b.v. de indicatiesteller van het CIZ (Centruk Indicatiestelling Zorg) Tilburg. 25.11.2008. Tilburg
 • Voordracht: Hoe delen mannen en vrouwen uit de Turkse gemeenschap verantwoordelijkheden, lasten en macht anno 2008 in Nederland? Netwerkdinner voor Turkse proffessionals/ intermediairs. Stichting Turkse vrouwen Utrecht. 26.11.2008.
 • Voordracht: opvoeding in verschillende culturen. T.b.v. de ouders van de leerlingen op Nelson Mandela school te Rotterdam-Zuid. 15 januari 2009.
 • Voordracht: psychische gezondheid van allochtone vrouwen in Nederland. T.b.v. Turkse vrouwen. Steunpunt Mantelzorg. 12 februari 2009. Hilversum.
 • Voordracht: psychische gezondheid van allochtone vrouwen in Nederland. T.b.v. Turkse vrouwen. 25 februari 2009. Huizen.
 • Workshop: Diversiteit en interculturalisatie. T.b.v. de managers en  medewerkers van de Dichterbij, organisatie voor verstandelijke handicapten. Uden. 5 maart 2009. 
 • Workshop: arbeidsproblematiek bij allochtonen: Boobytrap of Christmas cracker? Tijdens Congres Gezondheidsmanagement. 12 maart 2009. Amersfoort.
 • Lezing en discussie tafel: de prevalentie van psychische klachten en kwaliteit van leven van allochtone Nederlanders en Transculturele geestelijke gezondheidszorg. Op de studiedag: zorgtrajecten van druggebruikers uit etnisch-culturele minderheden. Federale overheidsdienst Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en Federaal Wetenschapsbeleid. 26 maart 2009 te Brussel.
 • Opleiding: transculturele psychiatrie t.b.v. psychiaters i.o. GGZ Westelijke Noord Brabant. 12 mei 2009 Bergen Op Zoom.
 • Opleiding: transculturele psychiatrie t.b.v. psychiaters i.o. Delta Psychiatrisch Centrum. Poortugaal / Rotterdam. 17 september 2009.
 • Cursus: Transculturele psychiatrie t.b.v. de medewerkers van de GGZ Westelijke Noord Brabant. 12 oktober 2009. Roosendaal.
 • Voordracht: De gevolgen van migratie voor de Turken in Nederland. Stichting Bewonersorganisatie Oostersflank. 12 oktober 2009.  Kralingen/Rotterdam. 
 • Workshop: interculturele psychologie. Tijdens het Nationale Psychologiecongres aan Universiteit van Leiden: Op het randje van je toekomst. 16 oktober, Leiden.
 • Cursus: Transculturele psychiatrie t.b.v. psychiaters in opleiding. GGZWNB. 17 november 2009. Bergen op Zoom.
 • Voordracht: Migratie en ouderdom. Orion. Amersfoort. 18 november 2009.
 • Cursus: Transculturele psychiatrie t.b.v. de medewerkers van de GGZ- Eindhoven. 9 maart 2010. Eindhoven.
 • Training: Opvoeden doen wij zo. Training voor de ouders van kinderen 4 tot 12 jaar. 7 dagdelen van 21 januari tot 11 maart 2010. Sefa projecten en Adviezen en Deelgemeente Feijenoord. Rotterdam. 
 • Cursus: psychologische interventies bij allochtonen. Cursus van Wereld praktijk t.b.v. de eerstelijnspsychologen en GZ-psychologen. 19 maart 2010. Utrecht. 
 • Cursus: indicatiestelling bij moslimsmigranten met psychische problemen. Ten behoeve van de medewerkers van het CIZ regio Eidhoven. 23 maart 2010. Veldhoven.  
 • Opleiding: Complexe Opvoedingsproblemen t.b.v. GZ- opleiding Kind & Jeugd. Cure & Care Development. 27 april 2010. Zwolle.
 • Voordracht: psychologie van migranten en managers. Ten behoeve van de bestuurders van de Turkse moskeen in Nederland. Stichting Diyanet te Den Haag. 9 mei 2010. Rotterdam.
 • Seminars: invloeden van Migratie op het gezin. T.b.v.  Turkse gezinnen. 30 mei 2010. Ulu Moskee te Sliedrecht. 
 • Training: Ziekte beleving en ziekte presentatie van allochtonen bij de WSW- indicaties. Voor de medewerkers en de consulenten van de CWI’s. 24 juni 2010. Heerlen.
 • Workshop: Kortdurende psychologische interventies bij allochtonen. Op het congres van Kortdurende Psychologische interventies. Cure& Care Development. 23 juni 2010. Doorn. 
 • Training: Ziekte beleving en ziekte presentatie van allochtonen bij de WSW- indicaties. Voor de medewerkers en de consulenten van de CWI’s. 16 september  2010. Roosendaal.
 • Cursus: Transculturele psychiatrie t.b.v. de medewerkers van de GGZ- Eindhoven. 12 oktober 2010. Eindhoven.
 • Dag voorzitter: Congres Jeugd en Diversiteit. PON-Gemeente Eindhoven en ZON MW. 13 oktober 2010. Eindhoven.
 • Voordracht: Migratie en de gevolgen/invloeden op de psychische gezondheid. Cursus Wereld praktijk t.b.v. de eerstelijns psychologen. 29 oktober 2010. Utrecht. 
 • Lezing: over ouderdom en Alzheimer voor Turken. Alzheimer Theehuis Noord Brabant. ‘s- Hertogenbosch. 26 januari 2011. 
 • Training: psychologische interventies bij allochtonen. Cursus van Wereld praktijk t.b.v. de eerstelijnspsychologen en GZ-psychologen. 25 februari 2011. Utrecht. 
 • Voordracht: Positie van allochtone vrouwen en psychische gezondheid. Stichting Turkse Ouders Amersfoort. 27 februari 2011. Amersfoort.
 • Lezing: over ouderdom en Alzheimer voor Turken. Stichting Ikinci Bahar- Tweede Lente.  5 april 2011. Tilburg.
 • Opleiding: Complexe Opvoedingsproblemen t.b.v. GZ- opleiding Kind & Jeugd. Cure & Care Development. 20 april 2011. Zwolle.
 • Cursus: Ziektebeleving en hulpzoekgedrag bij allochtonen. Voor UWV-coaches. UWV-Werkbedrijf. 28 april 2011. Amersfoort.
 • Voordracht: Migratie en de gevolgen/invloeden op de psychische gezondheid. Voor Turkse vrouwen. 29 april 2011. Beweging 3. Amersfoort. 
 • Cursus: Ziektebeleving en hulpzoekgedrag bij allochtonen. Voor UWV-coaches. UWV-Werkbedrijf. 19 mei 2011. Woerden.
 • Lezing: Migratie en positie van allochtonen vrouwen in Nederland. Diyanet Moskee Mevlana. 2 maart 2012.  Amersfoort. 
 • Workshop: Positie van allochtone vrouwen, Turkse moeders en relatie met hun puberende dochters. Internationale Vrouwen Centrum. 12 en 19 maart. Oss. 
 • Voordracht: Positie van allochtone vrouwen en psychische gezondheid. Buurthuis Nova Zembla. 22 mei 2012. Hilversum.
 • Workshop: Nascholing: Interculturele Belastbaarheidsbepaling voor Bedrijfsartsen, Arbeidsdeskundigen en Verzekeringsartsen. Winnock. 7 juni 2012. Zeist.
 • Workshop: Positie van allochtone vrouwen, Turkse moeders en relatie met hun puberende dochters. Internationale Vrouwen Centrum. 6 en 13 september. Oss. 
 • Lezing: Wat doet migratie met je? Tijdens boekpresentatie ‘Interculturele jeugd en opvoedhulp. 6 september 2012. Rotterdam.
 • Training: Ziekte beleving en ziekte presentatie van allochtonen. Nascholing Diversiteit Winnock- professionals. 22 oktober 2012. Amsterdam.
 • Training: ziekte beleving van allochtonen. Cursus Wereldpraktijk t.b.v. 1e lijns psychologen. 9 november 2012. Utrecht.
 • Voordracht: migratie en geestelijke gezondheid van migrant vrouwen. Wijkgebouw de Spinne. 17 november 2012. Goes.
 • Voordracht: migratie en geestelijke gezondheid van migrant vrouwen. Buurthuis Nova Zembla. 21 januari 2013. Hilversum.
 • Training: Ziekte beleving en ziekte presentatie van allochtonen t.b.v. AD/ Schaderegelaar van Achmea. 5 en 12 februari 2013. PSW. Den Bosch.
 • Training: en ziekte presentatie van allochtonen t.b.v. AD’s. 12 maart 2013. Venlo.
 • Voordracht: Geestelijke gezondheid van migrant vrouwen in Nederland.  23 april 2013. Suleymaniye Moskee Tilburg. 
 • Voordracht: Migratie en psychische gezondheid. Vereniging van Aleviten Tilburg.
 • Hoor college: migratie, ziektebeleving en ziekte presentatie bij allochtonen. Voor de hulpverleners van SMWO. 21 mei 2013. Goes.
 • Voordracht: geestelijke gezondheid van migrant vrouwen. Wijkgebouw de Spinne. SMWO. 02 november 2013. Goes.
 • Workshops: Het verschil maakt het verschil. Op de congres van Winnock 25 jaar, Zoorgsaam en zelfredsaam. 30 januari 2014. Klaarenbeek. 
 • Voordracht: Psychosociale ontwikkeling van allochtone kinderen. 23 maart 2014. Suleymaniye Moskee te Tilburg.
 • Voordracht: geestelijke gezondheid van migrant vrouwen. Alevitische vereniging Den Haag. 30 maart 2014.
 • Dag voorzitter en initiatief nemer: Ouderdom en oud worden als migrant. 6 april 2014. Suleymaniye moskee te Tilburg. 
 • Voordracht: De impact van migratie die nog door dreunt en de gevaren op de loer liggen . Op bijeenkomst van Wat is de stand van zaken, waar willen we heen als Turkse Tilburgers en hoe kunnen we een betere toekomst geven aan onze kinderen? De centrale bibliotheek . 7 december 2014. Tilburg. 
 • Lezing: geweld in het gezin. 19 februari 2015. Unisons. Gebouw van EU- parlement. Straatsburg/ Frankrijk. 
 • Voordracht: Cognitief gedragstherapie, wat en hoe? Interne deskundigheidsbevordering van EsensGGz. 27 januari 2016. 
 • Workshop: Ziektebeleving, uiting van ziekte en hulpzoekgedrag bij niet-westerse migranten in Nederland met GGZ- problematiek. Op congres Psychiatrie, verslaving en ouderschap. 24 maart 2016. Jaarbeurs Utrecht.
 • Voordracht: CGT bij depressie. Interne deskundigheidsbevordering van EsensGGz. 30 maart 2016.
 • Workshop: Diagnostiek en behandeling van migranten met GGZ- problematiek. Voor huisartsen en POH-medewerkers. Terneuzen. 14 juni 2016.
 • Workshop: Sociale inbedding vanuit een niet-westerse culturele achtergrond. Landelijk symposium GGZ en LVB in de wijk. 6 oktober 2016 te Zwolle.
 • Referaat: Cognitieve gedragstherapie voor migranten; moeite loont! Forta groep referaten cyclus. 7 februari 2017. Arminus Rotterdam.
 • Workshop: Diagnostiek en behandeling van migranten met GGZ- problematiek. Voor huisartsen en POH-medewerkers. Heinkenzand. 19 juni 2017.
 • Lezing: Positief verbinden met hulpvragers met een migratie-achtergrond. Op Congres: Professionele Nabijheid: zoek de ingang in de omgang. Jaarbeurs. 29 juni 2017. Utrecht. 
 • Een interview door Nieuwe Revue, 16 Februari 1994.
 • Interview door Tilburgse Kroeier. 1995.
 • Interview door tijdschrift Allee. 1995.
 • Interview over euthanasie in Nederland t.b.v. Europees Turks krant Sabah.1 December 2000.
 • Interview over mijn boek Leren omgaan met je depressie, Belgisch Tijdschrift “Goed gevoel”, November 2000.
 • “Allochtonen beseffen dat ze hier zullen blijven” In: Spits. 18 April 2001.
 • Het taboe van de verslaving. Trouw. 15 maart 2002.
 • ‘Een snuifje coke is zo lekker westers’. Brabants Dagblad. 15 maart 2002.
 • Interview: De invloeden van migratie op de psychische gezondheid. Gencligin sesi(Stem van jeugdigen). Turkstalig tijdschrift. April 2002. Utrecht.
 • Interview: “Pijn in het hart”. Depressiecursus voor Turken en Marokkanen. In: De Psycholoog. Juni 2002.
 • Interview: “Overzee huwelijken”. Algemene Dagblad. 4 September 2002. 
 • Interview: Afbraakbeleid, Kabinetsvoornemens treffen allochtonen nog harder. Contrast. Nummer 18. 29 mei 2003.
 • Interview van Psy.; Psychische klachten zijn een beproeving van God. Psy. Nummer 8. 20 Juni 2003.
 • Interview: “Na het ja- woord begint de ellende. ”De Volkskrant magazine. 13/3-2004.
 • Interview: “Kinderen moet je serieus nemen”. Europese Turkse krant Hurriyet. 21/3-2004.
 • Interview: Psychosociale ontwikkelingsanalyse van Turken op hun veertigste migratie jaar in Nederland. MTV-voor grote steden. Rotterdam. 3/4-2004.
 • Interview: “Als inkt in water”  over onze boek van de serie  goed practices van de MIKADO. In: Interculturalisatie Krant. Nr. 3. April 2004. GGZ Nederland.
 • Interview: “Interculturalisatie is een kwestie van doen!”  In: Interculturalisatie Krant. Nr. 3. April 2004. GGZ Nederland.
 • Interview: Birlik. Editie September - Oktober 2004.Tilburg.
 • Interview: Psy over opkomst van allochtone zorgaanbieder zoals  Noagg.  Arena. Psy. Jrg. 9, 22 April 2005.
 • Interview: Magie en invloeden van magie. In: Ekin, Turkstalige tijdschrift in Nederland. Oktober. 2005.
 • Interview: Maffia begrijpt de (allochtone)kinderen nog beter dan hun ouders(Turkstalige Europese krant). Hurriyet 20 januari 2006. 
 • Interview: Partner relatie problemen i.v.m. het verschenen van ons boek “Leren omgaan met je relatie”, Weekblad Gilze en Rijen.  Week: 6, Rijen.
 • Interview: in verband met het verschenen van ons boek “Leren omgaan met je relatie”. Ggazette GGZ Midden Brabant. Maart 2006. Tilburg.
 • Interview: de taken van de ouders bij de opvoeding van allochtone kinderen. Turkstalige Europese krant  Hurriyet 8 maart 2006.
 • DVD: Laat me vliegen, suïcidaal gedrag onder Turkse meisjes en jonge vrouwen. stichting Ada- GGD Den Haag. mei 2006.
 • Bericht over mijn voordracht: Angstdempende middelen kunnen afhankelijkheid veroorzaken. Turkiye Gazetesi. 8 februari 2007.
 • Bericht: Turkse geestelijke gezondheidszorg. Turkstalige Europese krant  
 • Hurriyet. 9 augustus 2007. 
 • Interview:  Invloeden van de echtscheiding op de kinderen. In: Dogus, twee wekelijks Turks tijdschrift. 16-31 december 2007.
 • Interview: Maakt migratie mensen ziek? Platform 12. December 2009.  
 • Interview: Doe het een klein beetje anders. Psychologen willen allochtonen bereiken. NRC-Next. 15 april 2010. P. 20.
 • Echtscheiding en invloeden daarvan op de gezinsleden (in het Turks). Dogus. November 2010. p. 6-7. 
 • Persbericht van Universiteit van Tilburg n.a.v. mijn proefschrift: Turkse immigranten voelen meer verlies en verarming. 1 november 2010.
 • Interview: Verstoord evenwicht leidt tot klachten. Interview over mijn proefschrift. Brabantse Dagblad. 4 november 2010. P.31
 • Bericht n.a.v. mijn proefschrift: Turken voelen zich nog steeds niet thuis. ANP. 09 november 2010
 • Bericht n.a.v. mijn proefschrift: Turken moeten realiseren dat ze blijven. Spits. 09 november 2010. 
 • Bericht n.a.v. mijn proefschrift: Turken voelen zich nog steeds niet thuis. Telegraaf. 09 november 2010. 
 • Bericht n.a.v. mijn proefschrift: Turken voelen zich nog steeds niet thuis. AD. 09 november 2010
 • Bericht n.a.v. mijn proefschrift: Turken moeten wakker worden. De Volkskrant. 09 november 2010.
 • Bericht n.a.v. mijn proefschrift: Turken moeten wakker worden. De Pers. 09 november 2010.
 • Bericht n.a.v. mijn proefschrift: Turken voelen zich nog steeds niet thuis.  Gelderlander. 09 november 2010.
 • Bericht n.a.v. mijn proefschrift: Turken mentaal ongezonder.  Pownieuws. 09 november 2010.
 • Bericht n.a.v. mijn proefschrift: Turken moeten beseffen dat ze in Nederland  blijven. Trouw. 09 november 2010. 
 • Persbericht van Universiteit van Tilburg n.a.v. mijn proefschrift: Turkse immigranten voelen meer verlies en verarming. 10 november 2010.
 • Bericht n.a.v. mijn proefschrift: Turkse jongeren vaak ontworteld. Nederlands Jeugdinstituut. www.nji.nl
 • Interview: Verstoord evenwicht leidt tot klachten. Interview over mijn proefschrift. BN De Stem. 13 november 2010. p. 35
 • Bericht n.a.v. mijn proefschrift: De psychische gezondheid van Turkse immigranten is slecht. TRT. (in het Turks). 18 november 2010.
 • Bericht i.v.m. mijn proefschrift:  Turken voelen zich nog altijd gastarbeider. 22 
 • November 2010.  www.wereldjournalisten.nl 
 • Bericht i.v.m. mijn proefschrift: De psychische gezondheid van Turkse migranten. (Turks). Milliyet. 22 november 2010. 
 • Bericht i.v.m. mijn proefschrift: De Turken is onder de loep in het proefschrift van de psycholoog. (Turks). Aktuel Psikoloji. 23 november 2010. 
 • Bericht i.v.m. mijn proefschrift: Turken zijn onderzocht voor een proefschrift (Turks). Hurriyet. 23 november 2010. p.15.
 • Bericht i.v.m. mijn proefschrift: De psychische gezondheid van Turken is slecht (Turks). Interajans. 23 november 2010. 
 • Bericht i.v.m. mijn proefschrift: De psychische gezondheid en problemen van Turkse migranten. (Turks). Tiklabence.net. 23 november 2010.
 • Bericht i.v.m. mijn proefschrift: De psychische gezondheid van Turkse migranten. (Turks). Aksaglik. 23 november 2010. 
 • Bericht i.v.m. mijn proefschrift: Migranten zijn het best geholpen met een expliciet welkom. Weekblad Gilze en Rijen. 85e jaargang. Nr. 47. 24 november 2010. p.17. 
 • Bericht i.v.m. mijn proefschrift: De gezondheid van de Nederlandse Turken is zorgwekkend. (Turks). Sabah. 27 november 2010.
 • Artikel: De psychische gezondheid van Turken is slecht. Platform. (Turks).15 december 2010. P. 8.
 • Artikel: Turken voelen zich benauwd. Vrouw. KarizmaMagazina. (Turks). 15 december 2010. P. 40.
 • Bericht: We hebben een slechtere positie dan Turken in Turkije en autochtone Nederlanders. Krant Haber. December 2010. P. 6-7. 
 • Bericht: Maak kennis met…Murat Can. Paletnieuws.nl. 16 december 2010. Nr. 42.
 • Bericht: Psychische gezondheid van Turken is slecht. (Turks). Dogus. Haber.  December 2010. P. 14.
 • Bericht: zorgwekkende resultaten van een onderzoek met Turken in Nederland. (Turks). Focus Benelux. December 2010. P.8.
 • Interview: De psychische behoeften van de kinderen van de gescheiden ouders. Dogus. Dosya. December 2010. P. 36-37. 
 • Bericht: campagne van het Inspraak Orgaan Turken over import huwelijken. (Turks). Soz Hakki. December 2010. P. 6-7.
 • Interview: Turken denken dat ze in Nederland tijdelijk zijn. Soz Hakki. (Turks). December 2010. P. 16. 
 • Interview: Turkse jongeren. Nog altijd een kopie van opa uit Anatolie. In: Reformatorisch Dagblad. 13 januari 2011. P. 2-3.
 • Recensie: Psychische gezondheid en kwaliteit van leven bij Turkse migranten. CMG. April 2011.
 • Interview: Geweld binnen het gezin, cultuur en het migrant zijn. Pandora. Mei-juni 2011. 
 • Recensie over mijn proefschrift: Medische Antropologie 23 (1) 2011.pp. 220.
 • Bericht: Erken teshis cok onemli/ preventie is cruciaal. Hurriyet bijlage Holland. Februari 2013.
 • Interview: Diplomatieke rel in aanloop bezoek Erdogan. Gemoederen rond Yunus pleegkind Yunus ;open verder op. AD. 18 maart 2013. P. 4-5. 
 • Interview: Hoe geïntegreerd zijn die 500.000 Turkse Nederlanders eigenlijk? Thuis is Turkije. De Telegraaf. 23 maart 2013. P. TA 1.
 • Interview: Niemand is eenzamer dan Nederlandse Turk. Trouw, de Verdieping. 8 oktober 2013. 
 • Interview: De eenzaamste Turkse migranten van Nederland. BBC- Turks. 10 oktober 2013.
 • Interview: Murat Can over eenzame Turken. Profiel. Reformatorisch Dagblad. 12 oktober 2013. 
 • Observatie: vakantie psychologie (Turks): Dogus krant. nr: 192. juni 2014.
 • Commentaar: De huwelijken nemen af vanuit land van herkomst binnen Europa.  BBC-Turks. 1 november 2014.
 • Bericht: wees voorzichtig met uw zorgverzekeringen. Son Haber. 6 november 2014.
 • Bericht: De veranderingen in 2015 in de zorgverzekeringen. Turkinfo. 7 november 2014.
 • Commentaar: psychotherapeut: Jonge Turk verkeert in identiteitscrisis. Reformische dagblad. 12 november 2014. 
 • Bericht: De veranderingen in 2015 in de zorgverzekeringen. Maandblad Dogus. nr. 197. November 2014.
 • Interview: Turkse Tilburgers schieten nog te weinig wortel. Brabants Dagblad. Verdieping. zaterdag 29 november 2014.p.38-39.
 • Interview: Coverstory: migranten in de zorg, ziek, taboe of aanpassingsproblemen? Ypsilon nieuws. 1, 2015.
 • Artikel: Dossier: Gok verslaving is een kwestie van impuls controle problematiek. Platform, Turkstalige maandblad. 15 maart 2015. p.16-21.
 • Vrij spel voor gokmaffia. 'Bij Turken minder taboe op verdienen met gokken'. De Telegraaf. 21 januari 2016. T 7. 
 • Column: Lichamelijke klachten en stres. Manset. februari 2016. p. 7.
 • Het kern problematiek binnen een huwelijk: wantrouwen. Manset. maart 2016. p. 6 .
 • Brief van uw kind. Manset. Oktober 2016.
 • Interview: Kleurrijke bazen. Migratie is als een zwaar wasprogramma. Jessica Maas. Brabantse Dagblad. 15 maart 2017.


 • Interview voor de Omroep Brabant over Allochtonen en psychische klachten, 30 Maart 1998
 • Live Radio uitzending (NPS 5) over psychosociale gevolgen van aardbeving in Turkije. 19 Oktober 1999.
 • Interview door NPS- Radio 5 over toename van ziekte percentages en oorzaak-gevolg relaties. 28 April 1999.
 • Interview door NPS- Radio 5 over Geweld in het gezin m.n. tegen de vrouwen. 2 Juli 1999.
 • Interview door NPS- Radio 5 over Psychosociale gevolgen van aardbeving in Turkije voor de Turken in Nederland. 4 Oktober 1999.
 • Radio MFm- Arnhem over mijn boek Leren omgaan met je depressie, 10 April 2000
 • Avro Radio 2, Thuis op twee over mijn boek  Leren om gaan met je depressie, 12 April 2000
 • Omroep Brabant, over onze symposium op 18 Mei 2000 en onderwerp ‘Psychische klachten bij allochtonen’ 15 Mei 2000.
 • Over depressie bij allochtonen en mijn boek depressie. NPS Radio 5. (Turks), 6 November 2000.
 • Interview met Radio 5 (Turks) over massa hysterie m.b.t. huwelijk van Maxima en Alexander: wat en waarom. 1 februari 2002. 
 • Interview met radio Nederlandse Moslim Omroep(NMO) over de verslavingsproblematiek bij allochtonen. 9 Mei 2002. 
 • Studio Interview door radio TRT 3 De stem van Turkije over Psychische problemen van Turken in Nederland. 12 Juli 2002. Ankara.
 • Interview met Omroep Brabant: Over migranten en psychische klachten. 3 Oktober 2002.
 • NPS Turkse radio; Over psychologie van het roken en stoppen ermee. 12/1-2004.
 • NPS Turkse radio: Huiselijk geweld bij Turken in Nederland. 15 Januari 2004.
 • NMO (Nederlandse Moslim Omroep): Allochtone ouderen en wat te doen valt. 12 oktober 2004. Hilversum.
 • De stem van Turkije (TRT). Migranten en psychische klachten. 24 juni 2007.
 • Geweld bij/van allochtone jeugd. NPS-Turkse radio. 27 oktober 2007.
 • Huiselijk geweld bij in Nederland(zowel bij autochtonen als bij allochtonen). TRT- De Stem van Turkije. 27 maart 2008.
 • De neiging van de jeugd tot criminaliteit (ook 7-14 jarigen). NPS- Turkse radio. 11 april 2008.
 • Ikinci Bahar: Radio Omroep Brabant, 24 april 2010. Tilburg.
 • Omgaan van medici met allochtone cliënten. Dichtbij Nederland. Radio 5, NPS. 3 mei 2010. (Live). Hilversum. 
 • Mogelijke invoelden van de aankomende bezuinigingen op de zorg consumptie van allochtonen. Dichtbij Nederland. Radio 5, NPS. 13 september 2010. (Live). Hilversum. 
 • Interview: Over mijn proefschrift: Het Radioprogramma Vandaag de Dag, een dagelijks programma met nieuws en achtergronden. Omroep Gelderland. 10 november 2010. Telefonisch interview om 12.25 uur.
 • Interview: Over mijn promotieonderzoek: Dit is de Dag, Radio 1. Tijs van den Brink en een vrouwelijke presentator. 10 november 2010. Om 14.00-15.00, Live. Hilversum. 
 • Interview: Over mijn promotieonderzoek: Omroep Gelderland. Om 12.25, live telefonisch interview. 10 november 2010.
 • Interview: Over mijn promotieonderzoek: Dichtbij Nederland. Radio 5. Om 23.45, live telefonisch interview. 11 november 2010.
 • Interview: Over mijn onderzoek: TRT- Voice of Turkey. Om 18.05.  24 november 2010. 
 • Interview: Over mijn promotieonderzoek: Radio 2. De Andere Wereld van IKON. 28 november 2010.  
 • Interview: Over mijn promotieonderzoek: Campusradio. School voor Journalistiek. Utrecht. 3 januari 2011. 
 • Interview: Over manifest  in de Volkskrant : Jonge Turken voelen zich niet thuis in Nederland. Dichtbij Nederland. Radio 5. Om 21.10, live telefonisch interview. 10 januari 2011.
 • Interview: Turkse jongeren in Nederland. Radio FunX. Rotterdam. 10 januari 2011.
 • Interview: Psychische gezondheid van Turken  in Europa. De stem van Turkije- TRT- Turkiyenin sesi radyosu. 3 september 2013.
 • Interview: Eenzaamheid onder Turken in Nederland. De stem van Turkije- TRT- Turkiyenin sesi radyosu. 22 oktober 2013.
 • Interview: veranderingen in de zorg stelsel en bezuinigingen binnen de Nederlandse gezondheid en invloed hiervan op de Turken in Nederland. De stem van Turkije- TRT- Turkiyenin sesi radyosu. 17 februari  2014.
 • TV  uitzending: Zorg voor ouderen, Ned. 1. 10 oktober 1993.
 • TV  uitzending: Racisme en discriminatie; Een psychosociale verklaring, 18 maart 1995, MTV (Migranten Televisie A’dam).
 • TV uitzending: Pillen of amuletten, Nederlandse Moslims Omroep, 5 november 1995. 
 • TV uitzending: De vele gezichten van Turken in Nederland, Ned. 3. 8 mei 1999.
 • TV Brabant: over verslavingproblematiek van allochtonen. 15 maart 2002.
 • TV uitzending : Zijn de Surinamers  luier dan Turken? Ned. 3. NPS. 28 juni 2002.
 • TV programma: Psychische klachten van Turkse migranten. TRT-INT. 13 Juli 2002. Ankara. 
 • TV programma: Depressie bij migranten. MTN (Migranten TV- Nederland, vier grote steden). Amsterdam. 19 november 2003.
 • Video: Als ik haar was(als deskundigen over huiselijk geweld). 15 Januari 2004. Stichting Kezban en Trans Act.
 • TV- interview: Huiselijk geweld en Turken. Landelijke migranten TV. Amsterdam. 15 januari 2004.
 • Interview: ‘Na het ja-woord begint de ellende’, C. Vos. De Volkskrant, 13 maart 2004. Magazine, p. 26. 
 • Interview: Psycho-sociale gevolgen van migratie t.b.v. documentaire 40e jaar migratie van Turken in Nederland. TRT-INT. 9 November 2004.
 • Interview: Positie van migranten in de psychiatrie in Duitsland en in Nederland. Kanal D (Turks talige kanaal voor Turkije en Europa). 28 Maart 2005.
 • Interview: Over de psychosociale ontwikkeling van de allochtone kinderen. Kanaal D. 24 Februari 2006.
 • Interview: Over de psychosociale ontwikkeling van de allochtone kinderen. Kanaal D. 9 Maart 2006.
 • Interview: Over de positie van allochtonen in Nederland. Kanal EuroTurk. 16 juli 2006.
 • Interview: Over de schizofrenie bij allochtonen. Ulusal Kanal. 18 maart 2008.
 • Interview: kenmerken van migratie en migranten. TRT-INT.   11 juni 2008. 
 • Interview: Ramadan en invloeden op de (psychische) gezondheid. Migranten TV- Amsterdam. 10 september 2009. 
 • Bericht: over mijn onderzoek op TRT-TV. 19 november 2010.
 • Open discussie: Positie van migranten onder de toenemende discriminatie en racisme in Nederland. TRT-Turk. 27 november 2010.
 • Interview: Over mijn promotieonderzoek: Nieuwsuur. Nederland 2. 2 januari 2011. 
 • Interview: Naar aanleiding van het manifest in de Volkskrant over Turkse jongeren die zich in Nederland niet thuis voelen. NOS- journaal. Nederland 3. 10 januari 2011.
 • Live TV opname: positie van Turkse gemeenschap in Nederland. 5OP2 van NTR. Presentator: Jurgen Raymann. 28-2-2012. Hilversum.
 • Interview: eenzaamheid onder Turken in Nederland. NTR. Ned. 2. 9 november 2013 .
 • TV Deniz Rotterdam: Sibel ile Gokkusagi. Gocmenlik ve Ruhsagligi ve hastaliklari. 31 oktober 2016.
 • TV Deniz Rotterdam: Sibel ile Gokkusagi. Partner relatie problemen. 27 februari 2017.