Onderzoek, diagnostiek, behandeling en begeleiding

Can Holding onderzoekt, diagnosticeert, behandelt en begeleidt niet-westerse migranten. Het gaat om:

  • psychodiagnostiek, begeleiding, bemiddeling, activering en psychosociale ondersteuning bij (arbeidsrelevante) psychische problematiek;
  • vrij gevestigde psychotherapiepraktijk voor de GGZ-hulp, zorg, dienstverlening en preventieve activiteiten.